Ondile online

DE SLEUTEL TOT DE DIGITALE TOEKOMST

Online leren maakt leren leuker en toegankelijk. We geloven dat het leuker en toegankelijker maken van informatie en leerstof, het mogelijk maakt voor iedereen om te leren en zich te ontwikkelen! Ondile heeft een samenwerking met FLO-academy om deze interactieve leeromgeving aan te kunnen bieden. Flo-academy maakt gebruik van de nieuwste digitale technieken om kennis over te brengen. De online leerprogramma’s zijn didactisch en doordacht, visueel en interactief.

 

Online leren kent een aantal voordelen:

Leren wanneer je wilt

24/7 bereikbaar

Leren waar je wilt

Verbinding met internet en je kunt aan de slag

Leren in je eigen tempo

Volg je eigen programma

 

De mogelijkheden

Ondile biedt e-learning in diverse varianten, wij kunnen jouw bestaande leermateriaal online ondersteunen, maar ook compleet nieuwe e-learning cursussen aanbieden.

Jouw wens bepaalt de vorm van de cursus:

  • Wat is de gewenste leerbeleving?
  • Wat is de doelgroep?
  • Wat is het doel van de cursus?
  • Welk bestaand materiaal is beschikbaar?
 

Samen met FLO-academy kunnen we een gepast leerprogramma op stellen. FLO-academy geeft (indien gewenst) op locatie instructies hoe je gebruik kunt maken van het systeem en de mogelijkheden in het LMS.

 

Bekijk de demo voor docenten en log in met onderstaande inloggegevens:

 

Bekijk de eenvoudige uitleg van de docentomgeving

Handleiding
 

HET LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Om de mogelijkheden van een cursus volledig te benutten, plaatst je deze in een Learning Management System (LMS).
Wanneer een cursist of student een e-learning cursus doorloopt, in welke vorm dan ook, kunnen de activiteiten en resultaten gevolgd worden, hun resultaten worden beoordeeld en zo nodig bijgestuurd worden door een docent. Jouw docenten, cursisten of studenten krijgen zo ook toegang tot hun materiaal.
Het LMS van FLO-academy ondersteunt het moderne Tin Can (ofwel xAPI). Er worden niet alleen scores geregistreerd, maar alle activiteiten van de cursist of student. Je ziet niet alleen de resultaten van de cursisten of studenten, maar ook hoe deze zijn ontstaan. Binnen het LMS kun je gericht bijsturen en verhoog je de impact van jouw cursus.

Heb je een eigen LMS, dan biedt FLO-academy ondersteuning bij de mogelijke implementatie van ons materiaal op dat platform.


Afdrukken