Ondile schrijft

NIEUWSBRIEF 02-2022

We helpen je op weg met een 2022 KD verantwoording en een voorbeeld lesprogramma voor elke opleiding!!

Blank catalog, magazines,book mock up on blue background 

Ondile helpt

MET DE NIEUWE KWALIFICATIEDOSSIERS

Wat we doen, hebben gedaan, en nog belangrijker, wat we gaan doen, doen we met maar één doel: Informatie vertalen naar lesmateriaal in welke vorm dan ook. Leuk en leerzaam voor de studenten én toegankelijk kwalitatief en flexibel voor de docenten. Voor schooljaar 2022 - 2023 zijn er twee nieuwe kwalificatiedossiers ontwikkeld. Het gaat om het kwalificatiedossier Logistiek en Management transport en logistiek (voorheen Manager Transport en logistiek).

Logistiek

Het dossier Logistiek bestaat uit twee opleidingen:

 1. Logistiek medewerker (niveau 2)
 2. Logistiek teamleider (niveau 3)

Niveau 2 vormt, net als in het huidige KD, het basisdeel voor niveau 3.

Management transport en logistiek

Het dossier Management transport en logistiek bestaat uit een nieuw basisdeel, met daarop aansluitend twee profieldelen:

 1. Specialist transport en logistiek (niveau 4)
 2. Logistiek supervisor (niveau 4)

NB Het dossier Goederenvervoer kent vanaf schooljaar 2022-2023 ook een aantal (kleine) inhoudelijke wijzigingen. Ook dit lesmateriaal passen wij voor aankomend schooljaar aan, zodat de boeken en het bijbehorende online materiaal up-to-date is.Lesprogramma

 2022 EN 2023

Om jullie (en onszelf) meer inzicht te verschaffen in de gewijzigde kwalificatiedossiers, hebben we voor elke opleiding, een voorbeeld lesprogramma ingevuld.

De programma’s hebben we verwerkt in een informatieboekje waarin we ook een KD-verantwoordingsoverzicht hebben opgenomen.
Het informatieboekje bevat:

 • Een lesprogramma uitgewerkt van 4 x 9 weken per leerjaar per opleiding
 • Een verantwoordingsoverzicht, van onze lesstof in relatie tot de nieuwe KD’s
 • Een basis boekenlijsten per opleiding per leerjaar op basis van het uitgewerkte lesprogramma, daaraan gekoppeld een aantal suggesties van titels die je aan een opleiding kan toevoegen

Ons lesprogramma volgt een logische leerlijn voor de student, van makkelijk naar moeilijk en van algemeen naar specifiek.

Ondile wil met deze uitwerking handvatten bieden bij het verder uitwerken van jouw eigen lesprogramma’s. Je bent vrij elementen uit onze opzet te gebruiken en natuurlijk willen met je meedenken bij een verdere invulling van je eigen programma. De kracht van Ondile is dat alle titels naar eigen wens gecombineerd kunnen worden. Zowel de boeken als het online lesmateriaal. We luisteren graag naar jullie wensen en suggesties en zullen alles eraan doen om deze te realiseren. Wij denken dat daarin juist de kracht ligt van opleiden.

 Omslag Ondile leermiddelen 2022 2022

 Je kan het boekje downloaden door links op de afbeelding te klikken.
 Wil je het informatieboekje als geprinte versie ontvangen?
 Stuur ons een e-mail met jouw gegevens, dan sturen we  het boekje gratis op!

 

(Digitaal) lesmateriaal

 IN ONTWIKKELING

In de komende 2 jaar zal al ons lesmateriaal ook volledig digitaal aangeboden worden. Dit maakt het mogelijk bewegende beelden en animaties toe te voegen, studenten krijgen een beter inzicht in het logistieke proces. We starten met de opleiding Chauffeur en de andere opleidingen volgen hierna. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte van deze verdere ontwikkeling. Bij ons digitale programma kunnen de boeken altijd ter ondersteuning extra worden besteld.Vrijstelling

 VOOR ONDERNEMER GOEDERENVERVOER

In het nieuwe KD Management transport en logistiek is het volledige Ondernemer goederenvervoer opgenomen.

Het gaat om de examens:

 • Bedrijfsmanagement
 • Calculatie
 • Financieel management
 • Personeelsmanagement
 • Wegvervoer goederen – Deel 1
 • Wegvervoer goederen – Deel 2

Ondile beschikt al jaren over het lesmateriaal dat voldoet aan de exameneisen van het CBR. Onze boeken worden door particulieren en opleiders gebruikt ter voorbereiding op de examens. Wij onderhouden deze boeken jaarlijks, waardoor ze altijd voldoen aan de laatste eisen van het CBR.
 

Blank catalog, magazines,book mock up on blue background


Nieuw in ons assortiment

 EXAMENMODULES VAKBEKWAAMHEID VAN VERJO

Per 1 juli 2022 wijzigen de examens voor het vrachtautorijbewijs. Met deze wijzigingen worden de examens geactualiseerd, zodat toekomstige vrachtautochauffeurs goed voorbereid de weg op kunnen. Dit wordt gedaan door de examens, en daarmee de toetsmatrijzen, te herindelen, onderwerpen toe te voegen, vernieuwen of te verwijderen en door bepaalde onderwerpen zoals techniek te vereenvoudigen.
 
Vanaf aankomend schooljaar is het ook mogelijk om de boeken Vakbekwaamheid van Verjo bij ons te bestellen. Deze worden natuurlijk vernieuwd en aangepast, zodat deze in het nieuwe schooljaar voldoen aan de nieuwe eisen van het CBR. De nieuwe boeken worden, zoals je gewend bent van Verjo, ondersteunt met een boekje examentraining.  

  

HUIDIG EXAMEN

EXAMEN PER 01-07-2022

BOEK VERJO / ONDILE

 Theorie deel 1, Verkeer in het en Techniek (RV1)

 Rijbewijs en Vakbekwaamheid module 1-C1 (RVM1-C)

 Wegwijzer in verkeer – grote voertuigen

 Theorie deel 2, administratie (R2C)

 Vakbekwaamheid module 2-C (VM2-C)

 Techniek moderne bedrijfswagens

 C1 / C praktijk

 Vakbekwaamheid module 3-C (VM3-C)

 Goederenvervoer over de weg

 

In de vernieuwde examens van het CBR, wordt het volgende getoetst:

 • Rijbewijs en Vakbekwaamheid module 1 C (RVM1-C1)
  • Verkeer
  • Techniek
  • Lading
  • Wetgeving (administratie)
 • Vakbekwaamheid module 2-C (VM2-C)
  • Voertuigkennis en optimaal gebruik voertuig
  • Basiskennis voertuigtechniek
  • Taak van de chauffeur bij onderhoud en storingen
  • Elektronische en mechanische systemen
  • Lading en lading zekeren
 • Vakbekwaamheid module 3-C (VM2-C)
  • Wetgeving – Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit en tachograaf
  • Wetgeving – documenten
  • Veiligheid en gezondheid
  • Branche en bedrijf


Ondile luistert

EN HELPT JE GRAAG VERDER

Wij gaan graag in gesprek met jou en jouw collega’s over jullie lesprogramma en wat wij hierin kunnen betekenen. We helpen je graag bij het lesgeven, met informatie over onze leermiddelen, thuisonderwijs (lesgeven en leren op afstand), toetsen op afstand en onze aanpak.
 
Maak vrijblijvende een afspraak met onze adviseur. Wij zijn telefonisch (010 - 264 30 33) en per e-mail bereikbaar. Ook kan er een meeting gepland worden via Microsoft Teams.Afdrukken