Over de nieuwe code 95

Wat is gewijzigd?

In de nascholing voor chauffeurs is de afgelopen tijd veel veranderd en staat er nog veel te veranderen. Wij merken dat niet alle veranderingen even duidelijk zijn.
Daarom zetten wij alle belangrijke punten nogmaals voor je op een rij.

Van onderwerpen naar leerdoelen

De minimumeisen voor de nascholingscursussen worden voorzien van leerdoelen. Bij de oude minimumeisen was onvoldoende duidelijk welk niveau bereikt moest worden, wat zorgde voor ongelijkheid in de uitvoering van de cursussen.

Door de nieuwe leerdoelen:

  • Is het voor de chauffeur duidelijk wat hij gaat leren in de cursus
  • Is het voor de opleider duidelijk wat hij moet aanbieden in de cursus
  • Komt er meer uniformiteit in de uitvoering van de cursussen

 

Ingangsdatum en overgangsperiode

April 2019: Publicatie definitieve leerdoelen en de mogelijkheid tot aanvragen certificeringen volgens de nieuwe wijze.

Vanaf 1 juli 2019: Het aanvragen van nieuwe certificeringen zou vanaf deze datum verplicht zijn, maar dat is uitgesteld tot 1 oktober 2020. Oude opleidingplannen mochten tot 1 mei 2020 ingediend worden.

Vanaf 1 oktober 2020: Alle certificeringen moeten zijn aangepast op de nieuwe minimumeisen. Dit houdt in dat alle certificeringen moeten zijn aangepast op 1 oktober 2020. Vanaf dat moment gelden voor iedereen dezelfde eisen. Dit kan door het indienen van een nieuw opleidingsplan.

Leerdoelen en niveaus

In de minimumeisen heeft het CBR/CCV de onderwerpen vervangen door leerdoelen op drie niveaus:

  1. Kennis: voldoende basiskennis van het onderwerp
  2. Inzicht: begrijpen wat het onderwerp voor gevolgen kan hebben, of wat het voor de chauffeur betekent
  3. Toepassing: aan de slag en gaat het om het opfrissen of verbeteren van vaardigheden

Didactische werkvormen

In het opleidingsplan staat beschreven welke didactische werkvormen er gebruikt worden tijdens de cursus. De didactische werkvorm wordt aangegeven per leerdoel en moet aansluiten bij het niveau (kennis, inzicht, toepassing) van het betreffende leerdoel zoals aangegeven door het CBR/CCV in het raamwerk.

Opzet opleidingsplan

Het opleidingsplan bestaat uit drie verschillende delen; het algemene gedeelte, het lesplan en de docentenhandleiding (nieuw onderdeel van het opleidingsplan).

Hoe helpt Ondile je hierbij?

Ondile maakt, zoals je van ons gewend bent, alle materialen die je nodig hebt om een cursus mee te geven. Voor zowel een klassikale cursus als voor een e-learning cursus.

Onze opleidingsplannen zijn opgebouwd volgens het KIT-model en zijn ook al goedgekeurd door het CBR/CCV. Hierdoor kan je gemakkelijk en snel een opleidingsplan indienen.

Onze opleidingsplannen worden ondersteund door nieuw online lesmateriaal. Onze opleidingsplannen kunnen niet zonder dit lesmateriaal uitgevoerd worden.

 

Opleidingsplannen en  online lesmateriaal

Bij de invulling van het opleidingsplan houden wij het raamwerk van het CBR/CCV aan. Het bijbehorende lesmateriaal bouwen wij zoveel mogelijk op dezelfde wijze op. Dat betekent dat de cursus begint met kennisonderwerpen, gevolgd door inzicht en toepassing.

Ons lesmateriaal is opgedeeld in:
1. Een online module voor de deelnemer
2. Een online module voor de docent

1. Module voor de deelnemer

De deelnemer start met het maken van een voorbereidende opdracht die voor aanvang van de cursus gemaakt wordt. Deze opdracht geeft inzicht in de persoonlijke situatie van de deelnemer die later tijdens de cursus besproken of gebruikt zal worden. Daarnaast heeft de deelnemer toegang tot het lesmateriaal en bestaat de mogelijkheid toetsen en opdrachten tijdens de cursus in te vullen.

 2. Module voor de docent

De docent krijgt een compleet pakket om de cursus mee te geven.

Het lesmateriaal dient als een interactieve presentatie en volgt volledig de opzet van het opleidingsplan. Alles wat nodig is tijdens de cursus zit er dus al in! Daarnaast kan de docent in ons online leersysteem ook de uitwerkingen van de deelnemers bekijken en beoordelen.

 

Het online lesmateriaal van Ondile vervangt de boeken en de PowerPoint die wij tot op heden bij onze opleidingsplannen leverden.


Afdrukken