Hoe werkt het?

Als je alle producten voor de cursus hebt aangeschaft, kan je jouw cursus gaan organiseren. Voordat je daarmee begint, is het goed om vast bekend te raken met het lesmateriaal en met het online systeem.

 

Het online systeem

Ondile heeft een online leersysteem ontwikkelt waarin al jouw producten toegankelijk zijn. Hier vind je de opleidingsplannen en nodig je de docenten en deelnemers uit. Ook het lesmateriaal voor de docent en de deelnemer is toegankelijk via dit systeem. Elke gebruiker maakt in het systeem een eigen account aan, zodat hij alleen toegang heeft tot de relevante onderdelen.

Het systeem onderscheidt 3 soorten gebruikers:

 1 DE OPLEIDER

Als je een opleidingsplan bij ons koopt en je meldt je aan in ons nieuwe systeem, dan heb je een opleidersaccount. Wanneer je ingelogd bent kun je:

 1. Met 1 klik al jouw bestellingen toevoegen aan jouw account
 2. Je opleidingsplannen downloaden
 3. Groepen aanmaken voor jouw cursus
 4. Docenten en deelnemers uitnodigen voor deze cursus
 5. Downloaden en printen van de rapportages voor het CBR/CCV
 6. Beheren van jouw accountgegevens
 7. De handleiding voor de opleider raadplegen en downloaden

 

 2 DE DOCENT

De docent heeft een eigen account waarmee hij toegang heeft tot het lesmateriaal voor tijdens de betreffende cursus. Ook kan hij het gemaakte lesmateriaal van deelnemers inzien. Wanneer de docent is ingelogd kan hij:

 1. Alle deelnemers per cursus in één overzicht zien
 2. De modules van de deelnemers nakijken en beoordelen
 3. De toegang van de deelnemers tot hun modules beheren
 4. Indien beschikbaar, extra bestanden downloaden
 5. Groepen aanmaken (net als de opleider)
 6. Zijn account beheren
 7. De handleiding voor de docent raadplegen en downloaden

 

3 DE DEELNEMER

De deelnemer heeft een eigen account waarmee hij toegang heeft tot de voorbereidende opdracht en het lesmateriaal. Wanneer de deelnemer is ingelogd kan hij:

 1. De voorbereidende opdracht maken
 2. De basismodule maken
 3. Zijn account beheren
 4. De handleiding voor de deelnemer raadplegen en downloaden

 

Het lesmateriaal

Het lesmateriaal is volledig online en voldoet qua inhoud altijd aan de eisen gesteld door het CBR/CCV.

 

1 HET OPLEIDINGSPLAN

Het opleidingsplan voldoet aan de eisen van het CBR/CCV en is opgebouwd aan de hand van het KIT-model (Kennis, Inzicht, Toepassing). Omdat onze opleidingsplannen al zijn beoordeeld door het CBR/CCV, is certificeren met onze plannen zo gedaan!

Het opleidingsplan bestaat uit 3 delen:

 • Het opleidingsplan
 • Het lesplan
 • De docentenhandleiding

Vanaf het moment van aanschaf heb je 5 jaar toegang tot het opleidingsplan en de online nascholing. Gedurende deze 5 jaar onderhouden wij het opleidingsplan aan de hand van wijzigingen van het CBR/CCV.

 

2 HET LESMATERIAAL VOOR DE DOCENT

Doormiddel van een licentie krijgt de docent toegang tot ons digitale systeem voor een maand, een half jaar of een jaar (afhankelijk van de gekochte licentie). Na het aanmaken van een account heeft de docent direct toegang tot zijn eigen omgeving en het online lesmateriaal.

Het lesmateriaal volgt één op één het opleidingsplan:

 • De docent is ervan verzekerd dat er altijd volgens de volgorde van het opleidingsplan lesgegeven kan worden

Het lesmateriaal van de docent loopt parallel aan de basismodule van de deelnemers, dit betekent dat:

 • De deelnemer vooraf het lesmateriaal van de cursus kan inzien
 • Wat de docent tijdens de cursus laat zien, kan de deelnemer thuis nog een keer nalezen

Het lesmateriaal dient als een interactieve presentatie en volgt volledig de opzet van het opleidingsplan. Het lesmateriaal bevat theorie en opdrachten in verschillende vormen. Zo kan je gebruik maken van controlevragen, groepsopdrachten, maar ook praktijkopdrachten. Het resultaat is een afwisselend en interactief online lesprogramma!

De docent kan heel makkelijk via het online leersysteem de uitwerkingen van de deelnemers bekijken en beoordelen.

Via het systeem, kan aan de toezichthouder van het CBR/CCV, worden laten zien dat alle deelnemers daadwerkelijk een licentie (dus lesmateriaal) tot hun beschikking hebben wanneer hierom gevraagd wordt.

 

3 HET LESMATERIAAL VOOR DE DEELNEMER

Doormiddel van een licentie kan een deelnemer uitgenodigd worden via ons digitale systeem. Met deze licentie krijgt de deelnemer 14 dagen toegang tot het lesmateriaal. Na het aanmaken van een account heeft de deelnemer direct toegang tot zijn eigen omgeving en het online lesmateriaal.
De deelnemer krijgt een uitnodiging via een automatisch gegenereerde e-mail, nadat je hem als opleider hebt uitgenodigd via ons online leersysteem.
De deelnemer kan via deze uitnodiging een account maken in ons systeem, waarna hij direct het lesmateriaal in kan zien. Is er tijdens de cursus geen apparaat (computer / tablet) voor de deelnemers aanwezig is dat geen probleem. De docent kan het lesmateriaal presenteren aan de hand van een scherm of beamer.

Het lesmateriaal bestaat uit:

De voorbereidende opdracht
De deelnemer start met het maken van een voorbereidende opdracht (die de deelnemer voor de cursusdag dient te maken). Deze opdracht geeft inzicht in de persoonlijke situatie van de deelnemer en bereid een opdracht voor die later tijdens de cursus besproken of gebruikt zal worden.

De basismodule
Met de basismodule heeft de deelnemer toegang tot het lesmateriaal en bestaat de mogelijkheid toetsen en opdrachten tijdens de cursus in te vullen. De basismodule is gelijk aan het lesmateriaal van de docent. 

 

Informeer de deelnemers voorafgaande aan de cursus met een instructie wat er van hen wordt verwacht.

Het uitnodigen van docenten of deelnemers doe je met behulp van licenties. Met deze licenties geef je docenten en deelnemers toegang tot hun lesmateriaal voor de cursus. 
Hier vind je al onze opleidingsplannen en bijbehorende licenties voor een klassikale cursus.


Afdrukken