Een cursus organiseren

1 VRAAG EEN CERTIFICERING AAN BIJ HET CBR/CCV

Ga naar nascholing.ondile.nl en maak een account aan of log in. Ga naar het tabblad PLANNEN en klik op het tabblad DOWNLOADS
Kies hier het opleidingsplan dat je wilt downloaden.

Download ook:

 • Aanvraagformulier Certificering nascholing Code 95 (aanvraagformulier CBR/CCV)
 • Aanvraagformulier code 95 Ondile (versneld goedkeuren opleidingsplan)

Vul op het opleidingsplan jouw bedrijfsnaam en -nummer in en gebruik dit opleidingsplan na goedkeuring voor jouw cursus. 

Mail je aanvraag met de volgende bijlagen naar : 

 1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier van het CBR/CCV (alleen nodig bij een nieuwe aanvraag, dit is niet nodig bij het indienen van een extra opleidingsplan op een bestaande certificering)
 2. Het aanvraagformulier code 95 Ondile volledig ingevuld
 3. De factuur als bewijs van de aanschaf van het opleidingsplan

Het is van belang dat je in de mail toevoegt als CC, zo blijven wij op de hoogte van jouw certificeringsverzoeken.

Via het CBR ontvang je per mail een ontvangstbevestiging als de aanvraag in goede orde is ontvangen.

2 NODIG EEN DOCENT UIT

Ga naar het tabblad LICENTIES.

LET OP: als je als opleider ook een docentaccount aanmaakt, gebruik dan hetzelfde e-mailadres, maar een andere gebruikersnaam voor je docentaccount dan voor je opleideraccount.

Wil je een nieuwe docent uitnodigen?

 • Ga naar de linkerkolom en klik op de juiste cursus

 • Klik op docenten

 • Klik op docent uitnodigen nieuw

 • Vul de gegevens in

 • Verstuur de uitnodiging

Wil je een al bestaande docent voor een andere cursus uitnodigen?

 • Ga naar de linker kolom en klik op de juiste cursus

 • Klik op docenten

 • Klik op docent uitnodigen bestaand

 • Kies de docent

 • Verstuur de uitnodiging

3 MAAK EEN GROEP AAN

Ga naar het tabblad GROEPEN (zie pagina 6 van de handleiding).

Maak per cursus een groep aan en plaats de deelnemers in de juiste groep. Op deze manier kan je een groep makkelijk terugzoeken.

Dit kan je nodig hebben voor jouw eigen administratie of om een rapportage voor het CBR/CCV uit te draaien.

 • Klik op het + teken
 • Vul de naam van de groep in
 • Geef een extra omschrijving
 • Kies een docent

4 NODIG DE DEELNEMERS UIT

Ga naar het tabblad LICENTIES.
BELANGRIJK: Nodig de deelnemers MAXIMAAL 10 DAGEN voor de cursus uit.

Wil je een nieuwe deelnemer uitnodigen?

 • Ga naar de linker kolom en klik op de juiste cursus

 • Klik op deelnemers
 • Klik op docent uitnodigen nieuw

 • Vul de gegevens in

 • Verstuur de uitnodiging

Om een extra groep aan te maken typ je in het veld GROEP de naam van jouw groep of cursus in.
De groep wordt nu automatisch aangemaakt.
Jouw groep is terug te vinden op het tabblad groepen.
Hier kan je een docent toewijzen en nog extra informatie aan jouw groep hangen.

Wil je een al bestaande deelnemer voor een andere cursus uitnodigen?

 • Ga naar de linker kolom en klik op de juiste cursus

 • Klik op deelnemers
 • Klik op docent uitnodigen bestaand

 • Kies een deelnemer

Je ontvangt van alle uitnodigingen, zowel van de deelnemer(s) als van de docent(en), een kopie mail.

5 CONTROLEER ACTIEVE LICENTIES

Controleer of de docent en de deelnemers een account hebben aangemaakt.
Ga naar het tabblad LICENTIES en selecteer de cursus (zie pagina 7-8 van de handleiding).
Bij de docent en deelnemers moet het icoon  actieve licenties staan.
Neem contact op met de betreffende persoon als er geen vinkje staat, met de boodschap dat ze een account aan moeten maken.

6 VOORBEREIDING VAN DE CURSUS

Bereidt de docent voor en zorg ervoor dat hij tijdens de cursusdag beschikt over het opleidingsplan en het lesmateriaal. Laat de docent controleren of alle deelnemers zijn toegevoegd aan de juiste cursus via het tabblad DEELNEMERS. Zodra een deelnemer een account heeft aangemaakt, verschijnt de deze vanzelf in dit overzicht.

7 VOORBEREIDENDE OPDRACHT

De deelnemer maakt voorafgaand aan het klassikale deel van de cursus een voorbereidende opdracht. De docent controleert of de deelnemers dit hebben gedaan en inventariseert de resultaten van de voorbereidende opdracht en bespreekt dit tijdens de cursus.

8 START VAN DE CURSUS

Zorg ervoor dat de docent toegang heeft tot een computer / laptop / beamer met internet.

Start het klassikale deel van de cursus aan de hand van het opleidingsplan.
Laat de docent de voorbereidende opdracht bespreken aan de hand van de ingevulde informatie van de deelnemers.

De docent start het les­materiaal via het tabblad OVERZICHT door op het raketje van de BASISMODULE te klikken.

Elke deelnemer beschikt over zijn eigen BASISMODULE die parallel loopt met het lesmateriaal van de docent.


Afdrukken