Een cursus geven

Let op! Voor de stappen hieronder moet je ingelogd zijn als docent.

1 GEEF DE DEELNEMERS TOEGANG

Zodra een deelnemer zijn account heeft aangemaakt, verschijnt de deelnemer in je overzicht. Voordat een deelnemer toegang heeft tot zijn module, moet je als docent zijn module openzetten. Zolang je dit niet doet, kan een deelnemer niet bij zijn module. 

Via het tabblad DEELNEMERS geeft de docent, de deelnemers maximaal 10 dagen voor het klassikale deel van de cursus, toegang tot hun module.

  • Selecteer de cursus, groep en kies de BASISMODULE.
  • Geef elke deelnemer toegang tot de BASISMODULE door het slotje op open slotje open te klikken.

2 BEKIJK DE GEMAAKTE VOORBEREIDENDE OPDRACHT

De deelnemer maakt voorafgaand aan het klassikale deel van de cursus een voorbereidende opdracht. Controleer of de deelnemers dit hebben gedaan en inventariseer de resultaten van de voorbereidende opdracht, zodat je dit tijdens de cursus kan gebruiken.

  • Ga naar het tabblad NAKIJKEN.
  • Selecteer de cursus, groep en voorbereidende opdracht en bekijk per deelnemer de antwoorden. 

3 START VAN DE CURSUS

Zorg ervoor dat de je toegang hebt tot een computer / laptop / beamer met internet.

Start het les­materiaal via het tabblad OVERZICHT door op het  raketje  van de BASISMODULE te klikken.

Start het klassikale deel van de cursus aan de hand van het opleidingsplan.
Bespreek de voorbereidende opdracht aan de hand van de ingevulde informatie van de deelnemers.

Elke deelnemer beschikt over zijn eigen BASISMODULE die parallel loopt met het lesmateriaal van de docent.

4 OVERIGE OPTIES

Via het tabblad OVERZICHT kan je de voortgang van de deelnemers bekijken.

Wil je de deelnemers beoordelen?
Doe dit via het tabblad NAKIJKEN hier kan je de resultaten inzien en beoordelen. Ook kan je de cursus afronden en een deelnemer laten slagen via het tabblad Deelnemers. In onze handleiding staat precies aangegeven hoe je dit kan doen.


Afdrukken